• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Inne tematy’ Category

Sztuka storytellingu: Jak uwieść słuchaczy opowieścią Wszelkie tworzywa, fabrykacje, towary, które się formuje, a w następnej kolejności wypala noszą miano ceramicznych. Ceramika to nic innego, jak nieorganiczne relacje metali z tlenem, azotem, węglem, borem i innymi pierwiastkami. Atomy ich integrują się w połączenia jonowe i kowalencyjne relacje sztuczne metali z niemetalami. Ceramika została wyprodukowana już w erze kamienia łupanego, czyli paleolicie. Było to kilkanaście lat przed prowadzoną przez nas erą. […]

Categories: Inne tematy