• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria kapitału społecznego i jej wpływ na rozwój społeczności.

Wiele osób nienagannie wie co to są środki masowego przekazu. Jednakże czego tak w gruncie rzeczy dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy wiadomości i wydarzenia są zawsze prezentowane sumiennie a informacje wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są przeróżnego rodzaju środki masowego przekazu. Media publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się z reguły z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Media publiczne w większości wypadków i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jednak również z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio oraz telewizję a również strony rodzaju ANCHOR. Media dzielimy również na innowacyjne środki masowego przekazu i stare media. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas oddziałują. Nieraz to na podstawie mediów i wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I nieraz to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeżeli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Sprawdź to

2. Przejdź dalej

Teoria rynków efektywnych a inwestowanie.

Categories: Biznes

Comments are closed.